O nás

Centrum sypkých hmot

je vědecko-technickým pracovištěm Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava určené ke studiu procesů sypkých hmot. Jsou zde řešeny úkoly z oblasti procesů (výroba, třídění, zdrobňování), skladování (sila, zásobníky, vynášení) a dopravy sypkých hmot.

Těžištěm naší práce jsou unikátní a praxí ověřené metody posuzování mechanicko-fyzikálních a geometrických vlastností sypkých hmot, z kterých vychází fundované posouzení výchozího stavu inženýrského zadání. Technický postup spočívá v hledání optimální relace mezi vlastnostmi sypké hmoty, geometrickými tvary inženýrského díla, aplikovanými materiály a optimálního průběhu zákonitostí probíhajících v sypkých hmotách při výrobě, dopravě a skladování. Cílem je dosažení spolehlivé funkce zařízení a specifikace možných rizik. Spolehlivá funkce zařízení znamená, vyvarovat se minimálně následujícím problémům:

  • poruchy toku – klenby, oblouky, komínování (tvorba šachet)
  • mrtvé zóny, případně zbytky sypkých materiálů na dopravních cestách a skladovacích zařízeních
  • zpevnění sypké hmoty při dlouhých technologických prodlevách, prodlevy při odběru materiálu
  • narušování kvality výroby sypkých hmot, segregace (odmísení, rozpojování), degradace (nežádoucí rozbíjení částic)
  • nerovnoměrný tok, nadkritické proudění, pulzující charakter toku v sile
  • problémy při spolupráci sila s vynášečem sypké hmoty, dopravní a dávkovací technikou

Druhou stěžejní činností naší práce je měření tokových vlastností, jako schopnosti sypké hmoty protékat sily, dopravníky, skladovacími a procesními zařízeními. Měříme vnitřní tření, vnější tření, stlačitelnost, zpevnění při dlouhé době skladování, náchylnost k otěru, vlivy teploty atd. Zabýváme se definováním a optimalizací vlastností vyrobeného prášku pro konkrétní záměr (optimální pomocný prostředek toku, výrobní postup) a kontrolou kvality.

 

    BSC logo