Nabídka služeb

Laboratoř sypkých hmot poskytuje služby pro řadu oborů stavebnictví, potravinářství, úpravnictví, zemědělství, strojírenství, farmaceutický průmysl, procesní inženýrství, energetiku, atd. a v oblastech, kde se pracuje se sypkými hmotami.

Měření mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot provádíme na přístrojích:

 

 • Přímočarý smykový stroj JENIKE
 • Rotační smykový stroj SCHULZE
 • Kombinovaný smykový stroj SHEARSCAN
 • Rotační práškový reometr FT4
 • Rotační reometr Kinexus
 • Laserový granulometr CILLAS 1190
 • Disková centrifuga CPS 24 000
 • Kamerový-granulometr CAMSIZER
 • Vibrační sítový třídič Fritch  ANALYSETTE 3 S
 • Tenzometrická aparatůra DS-NET
 • Vysokorychlostní kamera Olympus-i Speead
 • Vysokorychlostní kamera  Lavision pro HS (PIV)
 • Tomografický rezistivní systém ITS P2+
 • Tomografický kapacitní systém ITS M3
 • Software EDEM

 

Další služby:

 

 • Poradenské, konzultační a experimentální služby, zabývající se praktickými inženýrskými problémy (problematika pohybu sypkých hmot, tok v zásobnících, tok materiálu po dopravních trasách)
 • Experimentální zkoušky, zkoušení a vyhodnocování materiálů, konstrukčních detailů a prvků i úplných procesních a dopravních uzlů, prováděných na modelech, na poloprovozních dílech, nebo na reálných konstrukcích
 • Navrhování a posuzování prvků a konstrukcí pro aplikace technologií, dopravy a skladování sypkých hmot (z betonu, oceli, dřeva, zdiva)
 • Problematika pevnostních výpočtu zásobníků a sil, strategie konstrukčních řešení pro dosažení procesu (kontinuita toku, opatření proti segregaci, klenbování, zamezení degradace materiálu)
 • Analýza odezvy konstrukcí na statické a dynamické zatížení způsobené sypkou hmotou
 • Určení abrazivity sypké hmoty a celkové charakteristiky prášků, zjišťování fyzického stavu, predikce životnosti staveb a konstrukcí pracujících se sypkými hmotami
 • Diagnostika konstrukcí zásobníků a sil, případně problematických staveb s poruchami toku (statické a dynamické klenbování)
 • Návrhy sanací a rekonstrukcí staveb pro zabezpečení kontinuity toku sypkých hmot, výběr optimálních kontaktních materiálů
 • Výroba speciálních měřicích zařízení a signalizačních zařízení
 • Informace o dění v EU (EFCE – European Federation of Chemical Engineering, Working Party on Mechanics of Particulate Solids) a školení odborné veřejnosti