Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost Centra partikulárních hmot je zaměřena na potřeby praxe se zaměřením na obecnou a aplikovanou dopravu či skladování. Okruh řešených prací se týká dopravníků a aplikací souvisejících s měřením mechanicko-fyzikálních a geometrických parametrů sypkých hmot. Dále jsou tyto data využívány jako vstupy do simulačních návrhů těchto zařízení, které výzkumnou činnost doplňují.

 

V oblasti sypkých (partikulárních) hmot se řeší především:

 • skladovací systémy sypkých hmot
 • hmotový tok zásobníků sypkých hmot – vyhledávání kontaktních materiálů
 • vynášecí systémy sypkých hmot ze zásobníků
 • dopravní systémy sypkých hmot, pásová doprava
 • kontrolní systémy sypkých hmot v oblasti výroby a skladování (granulometrie, sypná hmotnost)
 • měření mechanicko-fyzikálních parametrů sypkých hmot, úhel vnějšího a vnitřního tření
 • měření geometrických parametrů sypkých hmot ( granulometrie, povrch, tvarovitost )
 • optimalizace seřízení výrobních zařízení pro sypké hmoty, zdrobňovací zařízení, třídění, dávkovaní materiálu
 • homogenizace sypkých hmot při toku po dopravních trasách a skladování, mísení
 • segregace sypkých hmot, degradace sypkých hmot
 • abrazivita
 • garanční zkoušky výrobních a dopravních zařízení pro sypké hmoty
 • zdrobňování